Obsługa najmu


 

W ramach OBSŁUGI NAJMU oferujemy dwa rodzaje usług:

    1) PAKIET STANDARD  - Jednorazowe znalezienie najemcy

Zakres czynności na życzenie Zamawiającego  obejmuje:

 • dokonanie oględzin nieruchomości i przygotowanie oferty wraz z dokumentacją fotograficzną
 • umieszczanie ogłoszeń w mediach, oraz promocja oferty
 • prezentowanie nieruchomości zainteresowanym
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących warunków najmu
 • przygotowanie organizacyjne  umowy najmu oraz wydanie lokalu i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Na życzenie klienta dokonamy wszystkich czynności posługując się udzielonym pełnomocnictwem, bez udziału Zamawiającego.

Prowizja za wyżej wymienione czynności wynosi jednomiesięczny czynsz najmu.

Prowizja płatna jest przy podpisaniu umowy najmu ze wskazanym przez biuro najemcą.

 

obsługa najmu

 

   2) PAKIET KOMFORT - Reprezentowanie Właściciela przez cały okres trwania umowy najmu.

Zakres obejmuje wszystkie czynności opisane w pierwszym pakiecie oraz:

 • weryfikacje najemcy
 • sprawowanie kontroli nad zgodnym z umową najmu sposobem eksploatacji i utrzymaniem ww. lokalu
 • reprezentowanie Zamawiającego wobec administracji budynku
 • reprezentowanie Zamawiającego wobec dostawców energii i innych mediów dla w/w lokalu
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Najemcami

Co oznacza między innymi:

 • sprawowanie kontroli nad terminowością opłat
 • wizytacje nieruchomości w trakcie trwania najmu
 • organizowanie bieżących napraw i problemów pojawiających się w lokalu.

W  praktyce oznacza to brak bezpośredniego zaangażowana Zamawiającego podczas trwania umowy najmu.

Opłata za tą usługę płatna jest w okresach miesięcznych, w których mieszkanie jest wynajmowane, wyceniana jest indywidualnie dla każdej nieruchomości.

Posiadamy własną ekipę remontową.

Oferujemy możliwość ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie usługi.

Dla zainteresowanych oferujemy wyszukanie nieruchomości w celach inwestycyjnych związanych z najmem.

W celu omówienia szczegółów ofert proszę o kontakt:

Krzysztof Szymański 698 619 769